Sinemada Asırlık Bir Modern Mimari Paradoksu: Metropolis

Fritz Lang’in yönettiği 1927 yapımı Metropolis, bilim-kurgu ve distopya türlerini mahirane bir üslupla harmanlayan öncü bir film. Bireysel özgürlüğü vaat eden ilerlemenin aslında bilim ve teknoloji adı altında totaliter bir sistem kurduğu savı; makineleşmiş, tarihselliğinden arınmış, tek tipleşmiş “modern” şehir Metropolis’te vücut bulur. Yapay zekâ meselesini yeni yeni anlamaya çalıştığımız günümüzden bir asır kadar önce çekilen film; endüstri 4.0, transhümanizm, modern mimaride insan hayatı ve totaliter tek dünya düzeni gibi pek çok kavramı ustalıkla ele almış ve günümüze kadar güncelliğini muhafaza edebilmiştir.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular