İran’da Mason Lobileri

İran Devrimi’nin arifesinde, ülkede üst düzeyde yaklaşık 2 bin mason mevcuttu. Bunlara masonik Rotary, Leniz, Teslîh-ı Ahlâkî gibi kuruluşların üyelerini de eklersek sayı daha fazla olacaktır. Devrimden sonra masonluk merkezlerinden biri olan “Büyük Üstad Câfer Şerîf İmâmî’nin Harekât Merkezi”nde ele geçirilen belgeler, masonların uzun yıllar boyunca sömürgecilerle iş tuttuğunu ortaya çıkarmıştır

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular