Osmanlı’nın Büyülü Şehirleri

Şehircilik teamülleri bakımından pek de başarılı bir imtihan verdiğimiz söylenemez. Hele Avrupa şehirlerinin âdeta Ortaçağ’da dondurulduğunu müşahede ettikten sonra! Oysa Osmanlı İmparatorluğu’ndan, hayat felsefesi ve mimarî tarzı olan, nitelikli ve nevi şahsına münhasır bir şehircilik geleneği miras almıştık. Biz yine de mahzun olmayalım ve Yahya Kemal’in tabiriyle “kökü mâzide olan âti”yi hatırlamak üzere “Osmanlı şehri”ne doğru asude bir rüya denizine dalalım.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular