İnönü Tip’ten Korkunca Dümeni “Ortanın Solu”na Kırdı

Merhum İdris Küçükömer’in “Türkiye’de aslında sağ soldur, sol da sağ” cümlesi Türk siyasî tarihinin son 60 yılını özetliyor aslında. Dünyada özgürlükleri savunan, kapitalizmin devlet eliyle halkları ekonomik dar boğaza ittiğini iddia eden ve devlet egemen bir zihniyeti değil de proletaryanın hâkimiyeti için uğraşan sol düşünce Türkiye’de yanlış algılanmış ve hatalı uygulanmıştır. 1929’da toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar uyarınca “devlet eliyle planlı ekonomiye” geçen Türkiye bir nevi Batılı dostlarını küstürmeden sosyalist Rusya’ya göz kırpma siyasetine başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tabiatı gereği su gibi girdiği kabın şeklini alma durumu sonraki yıllarda da tekrar etti. Faşizmin Avrupa’yı kasıp kavurduğu günlerde İsmet Paşa (!) her zamanki gibi güçlünün yanında saf tuttu ve Führer’e mektuplar yazdı. II. Dünya Savaşı’nın ardından dünyada “özgürlükçü” bir hava hâkim oldu.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular