Serbest Fırka Senaryosu

Halkın Tek Parti iktidarına yönelik şikâyetlerinin bir neticesi olarak, aynı zamanda haricî baskılara karşı bir emniyet supabı olmak üzere bizzat Mustafa Kemal’in emriyle Fethi Okyar’a kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası üç ay sonra yine onun emriyle kapatılmıştı. Peki, 95 günde ne değişmişti? Kısa sürede halkın teveccüh ve güvenini kazanan SCF neden ülkeye “irtica getiren bir odak” olmakla suçlanıyordu? Yakın tarihimizin en tartışmalı hadiselerinden olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve kapatılması hakkında dönemin şahitleri, tarihçiler ve araştırmacılar ne söylemişti, birlikte hatırlayalım.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular