Salih Saim Unar Ve Üsküdarlı Şaşı Hafız

Bir vakitler Bâbıâli yokuşuna nâzır pencereleriyle arz-ı endam eden Tefeyyüz Kütüphânesi İstanbul’un müellif ve kültür adamlarının soluklanıp feyz aldığı mahfillerden biriydi. Hakkında yazılıp çizilenler pek az olsa da müdürü Salih Saim Unar Beyefendi burayı tam bir cazibe merkezi haline getirmişti. Ahmet İhsan Tokgöz’le birlikte Servet-i Fünûn dergisini çıkaran şairlerin, nâsirlerin, ediplerin, âriflerin pîri olan Üstad Salih Saim Unar’ın son eserinde nüktelerine yer verdiği Üsküdarlı Şaşı Hafız ise tarihin sararmış yapraklarından başını uzatıp bizi tefekkür denizine daldıran simalardan bir diğeri.

Benzer konular