12 Eylül Darbesi Türk-İslâm Sentezci mi idi?

Kenan Evren’in hoca çocuğu olması, konuşmalarında âyetler okuması, Mevlâna’dan bahsetmesi, mecburi Din Dersleri, aynı şekilde Özal’ın bir Nakşî tekkesinden geçmesi, Aydınlar Ocağı ile irtibatları, -hadi doğruysa- Türk-İslâm Sentezcisi olması ile darbelerin İslâm’ı ve İslâmcılığı desteklemesi arasında büyük bir boşluk yok mu? İstismar ne zaman destek anlamına gelmeye başladı?

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular