Fahreddin Paşa’yı Bir De Düşmanı Kral Abdullah’tan Dinleyin

Hz. Osman nasıl fitne ile Müslümanlar arasındaki sınır idiyse, Abdülhamid de bu çağda insanlarla fitne arasındaki perdeydi. Bu perde yırtılınca fitneler ortaya çıktı.”

Bu ilginç sözler, Osmanlı’nın yıkılış sürecinde babasıyla beraber aktif rol almış bulunan Şerif Hüseyin’in oğlu ve Ürdün’ün ilk kralı Abdullah’ın hatıratından alındı. Kral Abdullah Türkçeye Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik? başlığıyla tercüme edilen hatıratında kendisini iki kardeşi ve babasıyla İstanbul Büyükdere’deki bir köşkte göz altında tutan Sultan Abdülhamid’e diş bileyeceğine, onun hakkında şaşırtıcı bir şekilde olumlu ifadeler kullanır. Önce fikir verici bir pasajı aktarmak istiyorum:

“İnsanlar Abdülhamid’in zalim olduğuna inanıyorlar. Ama yanlış biliyorlar. Abdülhamid zalim değil, sadece çok dikkatli bir hükümdardı. Tahttan indirildikten sonra anlaşıldı ki Abdülhamid görevi boyunca sadece bir defa idam cezası vermişti. (…) Ama Abdülhamid tahttan indirildikten sonra İttihat ve Terakki yönetimince Suriye ve Yemen’de gerçekleştirilen idam cezaları ve sıkıyönetim uygulamaları yanında Abdülhamid’in işlediği zulümler masum kalır.”

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular