Kale Müdafaası!

Doğduğum yerin adı Kalecik! Yani ‘küçük kale’! Küçük dediysek, ‘karamürsel sepeti’ değil!

Bu isimde başka yer adları da var. Onların gerçekten kalesi var mı, bilmiyorum, ama Kalecik’in hayli sarp bir kalesi var. Evliya Çelebi Kalecik’in Yıldırım Bayezid tarafından alınmasını anlatırken, gündüz ele geçirilmesinin güçlüğüne atfen, hünkârın şâfî vaktinde askerî hücuma kaldırdığını yazıyor. Şâfî vakti, Hanefilerin aksine Şâfilerin sabah namazını erken kılmalarından kinaye.

Ülkemizde isminde kale geçen köyler, kasabalar, şehirler çok sayıda. Çanakkale, Kırıkkale iki “kale”li vilayetimiz. Birincisi gerçekten kaleli, ikincisinin ise isminde kale var! İlçe isimlerinde “kale” arasak, bir hayli…

Osmanlı coğrafyasını araştırsak, aynı sonuca varırız. Kale bize hangi kelimeyi çağrıştırır? Savunma! Müdafaa!

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında… 

Benzer konular