Siyonist İşgal

14 Mayıs 1948 günü İsrail’in kuruluşundan itibaren, eğitim-öğretim müfredatının temeline yerleştirilen ve yetişmekte olan Yahudi nesillere ezberletilen resmî tarih tezi, ısrarla şu sloganın altını çiziyordu: “Topraksız bir halk için, halksız bir toprak.” İddiaya göre: Filistin toprakları “bomboş”tu ve ilk Siyonist kuşaklar bu “çorak” ve “terk edilmiş” coğrafyaya hiçbir zorluk çekmeden yerleşmişlerdi. Ancak sonradan Araplar kendilerine burayı vermemek için örgütlenmiş, saldırıları da hep Araplar başlatmıştı. İsrailliler ise her zaman kendilerini savunmak için savaşmış, “bin bir emekle” verimli hale getirdikleri çorak toprakları “düşman”a vermemiş, yurt edinmişti… Oysa hakikat, hiç de Siyonist resmî tarih kaynaklarının anlattığı gibi değildi. İsrail’in kuruluşu, yüz binlerce Filistinlinin vatanlarından sürgün edilmesi ve on binlercesinin katledilmesi pahasına gerçekleşmişti. Temelleri bir kan denizinin ortasına oturtulan İsrail’in her karışı tarifsiz acılar, dramlar ve gözyaşlarıyla örülüydü…

 

Bir konuda doğru bir duruş sergileyebilmek için, mutlaka o konuyu bütün boyutlarıyla bilmek ve kavramak zorundasınız. Hakkında sadece yüzeysel bilgilere sahip bulunduğunuz bir meselede sahih bir tavır benimseyebilmek, ancak tesadüfe bağlı olabilir. Filistin meselesi, birçok açıdan bu durumun somut bir örneği şeklinde karşımızda duruyor.

Filistin’de 7 Ekim 2023’de patlak veren ve maalesef hâlâ devam etmekte olan İsrail mezalimini okumaya çalışırken, en az bir asır geriye gitmek, hadiseleri birbirine eklemek ve nihayet bugünü düne bakarak yorumlamak icap ediyor.

Sıcak gündem çerçevesinde bazı sorular sorduk ve cevaplarını aradık bu ay:

  • Tarihî Filistin toprakları, nasıl parçalandı?
  • İsrail hangi aşamalardan geçerek kuruldu?
  • Filistinli yerli halk, bu süreçte neler yaşadı?
  • İddia edildiği gibi, Araplar topraklarını tamamen sattı mı?
  • İsrail’le yaşanan savaşlar, bölgemizi hangi yönde etkiledi?
  • İsrail’le barışmak, bölgede nelere sebep oldu?
  • Filistin bugün ne durumda?

Zengin görsel malzemeyle beslediğimiz dosyamızı beğeniyle okuyacağınıza, zihninizdeki birçok soruya cevaplar bulacağınıza ve arşivlik bir başvuru kaynağı olarak uzun yıllar el altında bulunduracağınıza inanıyoruz.

Yeniden, hayırla görüşmek üzere…

Benzer konular