Sultan Abdülhamid’e Niyet Kime Kısmet: Ertuğrul ve Söğütlü Yatları

Osmanlı Devleti’nin son dönemi padi­şahlarından olan Sultan II. Abdülha­mid için İngiltere tezgâhlarında yapıl­mak üzere iki yat sipariş edilmişti. Ismarlanan bu iki yattan birincisine Osmanlı hanedanının kurucularından Ertuğrul Gazi’nin adı, ikincisi­ne ise Osmanlı Beyliği’nin ilk tohumunun atıl­dığı yerin adı verildi. Böylece Sultan için sipariş edilen Ertuğrul ve Söğütlü yatları Marmara’nın parıltılı sularındaki yerlerini almışlardı. Sul­tan II. Abdülhamid döneminde kullanılan söz­konusu yatlar Cumhuriyet sonrasında hizmet verdi.

Söğütlü, boğaz kıyılarında ve saray-ı hüma­yunun Sarayburnu’ndaki iskelesine gidebile­cek ölçülerde olan bir yattı. Ertuğrul ise dış gö­rünüşü bakımından çok ince, zarif bir estetiğe sahipti. İstanbul’a getirildikten sonra pek faz­la kullanılmayan bu yat oldukça uzun yıllar muhtelif yerlerde demirli olarak durdu. Ancak Marmara sularında beyaz kitlesiyle süzülme­ye başlaması Cumhuriyet’in ilanından sonra olabildi. Cumhuriyet’in kuruluşunun ardın­dan Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’a gelmeye başlayınca bazı gezilerini yeniden hizmete so­kulan Ertuğrul yatıyla yaptı. Böylece Cumhur­başkanlığı özel yatı durumuna girmiş olan bu zarif tekne 1937’ye kadar hizmete devam etti. Atatürk yaz günlerinde bu yatla deniz gezinti­leri yapmayı seviyordu.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular