Türkiye’nin İlk Atom Fizikçisi Fahir Yeniçay

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin eski hocalarından (1930-73 arası 43 yıl) ilk Fizik doktorasını yapmış, uzun yıllar dekan, rektör, senato üyesi olarak idarî görevlerde bulunmuş ve Türkiye’de Çağdaş Atom Fiziği dalının kurulması için pek çok emek sarf emiş olan Ord. Prof. Dr. Fahir Yeniçay, (1902-1988) 30 yıl önce, yaşadığı gibi sessizce aramızdan ayrıldı. 1902’de İstanbul’da doğan Yeniçay, Hariciye Vekâleti Müsteşarı Emin Bey’in oğlu, anne tarafından ise Abdülhak Hamid’in torunudur. Hamid’in babası Hekimbaşı Hayrullah Efendi, dedesi Abdülhak Molla ile büyük amcası Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ve geriye doğru birkaç nesil geniş bir kültür ortamı içinde yaşamışlardır. Fahir Yeniçay babası ve dedesi dolayısıyla bu ortamın insanı olarak yetişti. Sağlam bir orta öğrenim gördü ve Kadıköy’de Saint Joseph Lisesi’ni 1922’de bitirdi. Genç yaşından itibaren sporla ilgilendi, hatta Fenerbahçe’de bir süre futbol oynadı. 1922’de İstanbul Darülfünun Fen Fakültesi’ne girdi, 1925’te parlak bir dereceyle mezun oldu. Aslında gerek çevresi, gerek eğitimi dolayısıyla o dönemde çok geçerli sayılan tıp, hukuk, eczacılık gibi dalları kolaylıkla seçebilecek Yeniçay, hayatı boyunca kendisi için bir tutku olan temel bilim sevgisi nedeniyle fen eğitimi yapmıştır.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular