Yücelci Türkler ve Türkiye

1. Dünya Savaşı’nda hem Almanya hem de İngiltere Türkiye’nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Ancak Türkiye bütün zorluklara rağmen iki tarafı da diplomatik manevralarla oyalamayı başardı. Yugoslavya’da yaşayan münevver ve milliyetçi Türk gençleri ise işgal altında devlet otoritesinin olmadığı Üsküp’te, Türklerin hak ve hukukunu korumak için teşkilâtlanıyordu. Ayrıca Türkiye’nin de savaşa girmemesi için ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştılar. Tito-Stalin iş birliği ve karşısındaki Alman-Bulgar işgali arasında kalan Türkler, çetin bir var olma mücadelesi veriyordu.

 

Benzer konular