Bir Müderris 17. Yüzyılda Neden Gazânâme Yazar?

16. yüzyılda Amasya’da müderrislik yapan Mevlânâ Ali Efendi Gurtî’nin 1590’da kaleme aldığı Gazânâme’si Murat Karavelioğlu ve Ahmet Çolak tarafından neşredildi. Gazâ ve cihadın farziyetini ve faziletlerini anlatarak halkı gazâ ve cihada teşvik eden bu tür eserler aslında daha ziyade Osmanlıların Anadolu’yu ve Balkanlar’ı vatan kılmak için mücadele ettikleri 14. ve 15. asırlarda meşhurdu. Söz konusu eserin 17. yüzyılın başında Anadolu’nun ortasında kaleme alınmış olmasının nedeni ise oldukça manidar: Müellif, Osmanlı’nın başarısının lokomotif güçlerinden olan ve artık kaybolmaya yüz tutan gazâ ateşini harlamak istemiş.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular