Ludovico di Varthema’nın Şam notları

Avrupalı seyyahların Arap yarımadasına, seyahatnamelere konu olan ilk ciddi seyahatlerinin 16. yüzyılda başladığı anlaşılıyor. Bu seyyahların bir kısmı maceraperest bir ruhla böyle bir yolculuğa çıkarken, büyük bir kısmı Müslümanlığın manevî merkezi olan Mekke’yi tanımak için özel bir görevle bölgeye gönderilmişlerdir. Ancak gayrimüslimlerin Mekke’ye girmesi yasak olduğu için bu kişiler ya Müslüman kılığına girerek ya da güya Müslüman olarak bu ziyaretleri gerçekleştirebilmişlerdir. Bu doğrultuda Mekke’ye giren ilk Batılı seyyah, paralı bir asker olan İtalyan Ludovico di Varthema olmuştur. Yazının ilk bölümünde, Varthema’nın Mekke’ye gitmeden önce uzun süre kaldığı Şam’a dair hatıralarını paylaşıyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular