İşgal Altındaki İstanbul’da Hayat

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından kısa süre sonra İstanbul’u işgal eden İngiliz ve Fransız devletlerinin konsoloslukları tarafından, şehirdeki hayat şartlarının, iktisadî ve sosyal durumun değerlendirildiği raporlar hazırlanmıştı. Aşağıda yer verdiğimiz, Amerikan delegesi LewIs Heck’in hazırladığı, 26 Aralık 1918 ve 30 Ocak 1919 tarihli raporlar işgal altındaki payitahtta yaşayanların çile ve sefaletini gözler önüne seriyor.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular