Tahsilini Tamamlayan Bir Genç Neden Müderris Değil Kadı Olmak İster?

Osmanlı’da medreseden mezun olup mülâzemetini tamamlayan genç adaylar müderrislik ile kadılık arasında bir tercih yapmak durumundaydılar. Fakat yıllarca dirsek çürütülerek tahsil edilen ilmî birikimi yeni nesillere aktarmanın karşılığı, mahkemelerde adaleti tesis etmekle yükümlü kadıların gelirlerine nispetle daha azdı. Kimileri bu manevî sorumluluktan kaçınıp tedris faaliyetine yönelirken, kimileri için maddî imkânların cazibesi ağır basıyordu.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular