İstanbul Kıraathanelerinin Melül Ve Mahzun Şairi: Rıfkı Melûl Meriç

İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın “Şair melûl olur” ifadesiyle tarif ettiği Rıfkı Melûl Meriç, eski devir münevverlerinin mahzun bir sureti gibidir. Küllük Kahvesi’nde ve İstanbul’da tertip edilen diğer kültür ve sanat meclislerinin müdavimi olmuş; yaptığı konuşmalarla, nazmettiği benzersiz rubailerle, hoş sohbetiyle dostları ve talebeleri nezdinde bigâne kalınamayacak bir isim olarak yer etmiştir. Yıllarca Türk edebiyatı hocalığı yapan, dur durak bilmeden çalışan ve Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunan Rıfkı Melûl Bey, hüzün ve ızdırapla geçen bir ömrün ardından bugün maalesef unutulmaya yüz tutmuş gibidir.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular