Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Osmanlı’da medrese tahsilini tamamlayıp icâzet alan kişi müderris adayı olur; atanmak için sırasını bekler, hangi medresenin kadrosu boşaldıysa oraya gönderilirdi. 16. asırda yaşayan “Meâlî” mahlaslı şair de atama bekleyen genç müderrislerden biridir. II. Bayezid döneminde âlim ve kadılar yetiştiren bir aileden olması hasebiyle İstanbul medreselerinde görevlendirilmeyi beklerken bahtına en ücra yerlerde çalışmak düşer. Beklentisi bir türlü gerçekleşmeyince, hayal kırıklığını kendi usulünce, şikâyetnâme türünün güzel örneklerinden biriyle dile getirir.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular