Köroğlu Kim?

Kahramanlık hikâyeleri ve adına yakılmış türkülerle bilip hayran olduğumuz Köroğlu gerçekte kim? Mehmet Kaplan’a göre dejenere olmuş ahlâksız bir haydutken, Berna Moran onu soylu bir eşkıyaya benzeterek halk arasında yüceltilmesinin çeşitli sebepleri olduğunu ileri sürer. Pertev Naili Boratav’ın kitabında naklettiği farklı Köroğlu hikâyelerine bakınca onun alp tipine uyduğunu söylemek pek mümkün değildir. Nurettin Albayrak’ın verdiği bilgilere göre ise “soylu eşkıya” olarak tasvir edilen tipe benzemediği açıktır.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular