Birleşik Hollanda Doğu Hindistan Şirketi

Hollandalılar 16. yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlığa kavuşur kavuşmaz, Portekizliler ve eski hâkimleri İspanyolların izinden giderek denizaşırı ülkelerde koloniler kurmaya başladılar. Hollandalı tüccarların kısa sürede Doğu’ya 14 sefer düzenlemesi üzerine, hükümetin teşvikiyle Hint Okyanusu’nda ticarî faaliyet yürüten bütün şirketler, 1602’de Birleşik Hollanda Doğu Hindistan Şirketi adıyla birleşti. Bu adım, devam eden iki yüzyılda Hollanda’yı deniz taşımacılığı ve gemi yapım sanayisi gibi endüstri dallarında söz sahibi yapacak, sömürgeci Avrupalı devletlerin, özellikle de İngilizlerin bir numaralı rakibi haline getirecekti.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular