Bekir Berat: ‘Romanların ve Suriyelilerin Demokrasi Nöbeti Tutması Tesadüf Değildi’

Bir yıl öncesinin siyaset iklimine baktığımızda 15 Temmuz darbe girişimini bekliyor muydunuz?

Türkiye’de sivil-asker ilişkileri henüz olması gereken düzeye gelmediğinden kendimi güvende hissetmeyen­lerdendim ben de. Dolayısıyla askerî müdahale dönemi­nin kapandığı fikrini her daim tenkit ettim ve bu yönde yazılar kaleme aldım. Ama açık söylemek gerekirse dar­be girişimi beni de şaşırttı. Uzun vadede problemlerin yaşanabileceğini tahmin ediyordum ama o gece köprü­nün tutulduğunu duyduğumda ben de şaşırdım.

Askerimizin darbe geleneği olduğu aşikâr. Bu kalkışma sadece FETÖ kalkışması olarak mı değerlendirilmeli?

Birçok açıdan FETÖ’ye indirgemek doğru değil. Darbe gecesi insanlar so­kakta can verirken ordunun önemli bir bölümü bekledi. Belki hepsi dar­beci değildi ama bazıları ne olup bi­teceğini bekledi, bazıları başka bir beklentiyle sustu. Ama neticede bizi korumakla mükellef olan silahlı bü­rokrasinin mühim bir kısmı bekleme­yi tercih etti.

Eski Genelkurmay başkanların­dan biri üç kesimden bahsetmişti: FETÖ’cüler, ikbâl bekleyenler, Kema­list darbeciler. Öyle ya da böyle darbe olurken askeriyenin büyük çoğunlu­ğu izledi. Mevcut Genelkurmay Başka­nı da çok doyurucu bir açıklama yap­madı.İkinci bir unsur daha var: Son yaşa­dığımız darbe tehlikesinin tesiri veya öfkesiyle Türkiye’deki darbe geleneği­ni FETÖ’ye indirgeme söz konusu ki bu doğru değil. Bazıları orduya “tesa­düfen sızmış”, “asker üniforması giy­miş” ifadelerini kullanıyorlar. Sanki orduya girmemesi gereken bazı un­surlar vardı ve hasbelkader içeri sız­dılar; onları ayıklayınca bu iş bitecek gibi sunuyorlar. Osmanlı dönemin­den beri Türkiye’de ordu ülkeyi idare etmek istemiş ve sivil otoriteye ayar vermiş, darbe yapmıştır. Yani bu, o gruba indirgeyerek rahatlayabilece­ğimiz bir problem değil. Daha önce­sinde de “sağ Kemalistler”, “sol Kema­listler” gibi birçok grup vardı. 97’de “Batıcı” grup yapmıştı, bu defa da FETÖ denedi. Buradaki esas aynıdır. Sivil iradenin idare etmemesi, halkın neyin iyi, neyin kötü olacağına karar verebilecek kabiliyette olmadığı anla­yışıdır darbeyi yapan. Bu militarizmi üreten bir problemdir.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular