Bir Sultan Var Sultan’dan İçeri

Sultan Hamid Han’ı vasıfları, özel ilgi alanları, fi­zikî ve ruhî hususiyetleri açısından anlatmaya ciltler yetmez elbette. Aşağıdaki 10 madde dı­şında neler yok ki bahse değer: Kitap sevgisi, maran­gozluğu, nişancılığı, hayvan tutkusu, fotoğraf, saat, çiçek, yelkenli, bahçe, resim, müzik, opera ve tiyatro merakı, polisiye, Shakespeare ve Victor Hugo hayran­lığı, tercüme faaliyetleri… İşte bunlar dışında 10 soru­ya sığdırmaya çalıştığımız, Sultan Abdülhamid hak­kında merak edilenler.

Sultan Abdülhamid’in şahsiyetine dair ayırt edici hususiyetleri nelerdi?

Şehzadeliğinden beri mazbut bir hayat geçirmişti. İçki içmez, her türlü sefahatten kaçınır, boş zamanla­rında spor ve avla meşgul olurdu. Mutaassıp ve dindar­dı. Babası Sultan Abdülmecid ve amcası Sultan Abdü­laziz zamanlarında saray kadınlarının serbestçe seyir yerlerinde dolaşmalarını ve harem hayatının eski ka­yıtlarından sıyrılmasını hoş görmemişti. Kendisi tah­ta geçince bu gibi hallere meydan bırakmadı. Kıskanç ve dindar, aynı zamanda çok nazik ve terbiyeli idi. Ka­dınlarına, kalfalarına, kızlara, maiyetindekilere hoş muamele eder, kimsenin kalbini kırmak istemezdi.

GÖRÜŞLERİYLE;

Engin Deniz Akarlı, Necmettin Alkan, Mustafa Armağan, Mehmet Ali Beyhan, Franco Cardini, Semavi Eyice, François Georgeon, Kemal Karpat, Adem Ölmez, Azmi Özcan, Nil Sarı ve Arzu Tozduman Terzi Derin Tarih Şubat sayısında! 

Benzer konular