Yıldız Ktüphanesi’ni Yağmadan Kurtaran Hâfız-I Kütüb Kalkandelenli Sabri Bey

Yıldız Sarayı’nın asıl hazinesi Yıldız Kütüphanesi’ydi. İçindeki 50 bin cilt eserin yanı sıra o devirde çıkan ne kadar resimli dergi, ansiklopedi, salnâme, albüm varsa hepsi buraya gelirdi. Kütüphanenin hâfız-ı kütübü Sabri Kalkandelenli II. Abdülhamid’i tahttan indirmek isteyen İttihatçıların saray baskını sırasında eşiğine yatarak kütüphaneyi yağmadan korumuştu. Bu kütüphane ve muhteviyatı hakkındaki en sağlam bilgileri aldığımız, Sabri Bey’in oğlu Nureddin Kalkandelenli de babası gibi dirayetli ve kitap âşığı bir kütüphaneciydi. Baba-oğul bu iki değerli kütüphanecimizin örnek şahsiyetlerine yakından bakalım…

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular