Mutasavvif Şair Abdülaziz Mecdi Tolun

Edebiyat tarihimizin pek bilinmeyen simalarından biri de Abdülaziz Mecdi Tolun. 37 yaşında kapıldığı manevî bir cezbeyle Ahmed Amiş Efendi’ye intisap eden Abdülaziz Mecdi Efendi, dostları tarafından âlim, zeki bir şair olarak tanımlanır. Bu vasıfları sayesinde Hasan Basri Çantay, Abdülbaki Gölpınarlı, Tâhirü’l-Mevlevî, Prof. Dr. Süheyl Ünver, Mahir İz gibi isimlerin gönlünde taht kurmayı başarır. Vefatının ardından İbnülemin Mahmud Kemal Bey’in “Âli idi, itilâ etti. Saf idi, safâ buldu. Rahim idi, rahmet gördü” dediği Tolun’un hayret ve hayranlık uyandıran hayatından satır başları…

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular