İbn Haldûn’dan Montesquieu’ya Yedi İklim Tek Medeniyet

Tarih boyunca medeniyet üzerine düşünen mütefekkirlerin medeniyet tanımı pek de değişmedi. Medeniyet, “medine” odaklı olurdu. Kent kuran Uygurlardan mülhem “uygarlık” teriminin icadı da bu algının sonucudur. Aristoteles, İbn Haldûn ve Montesquieu gibileri kuzeylilerin güneylilere göre daha özgürlükçü olduğunu söylüyorlardı, ancak bir medeniyetin inkişafı için ideal iklimin neresi olduğu konusunda anlaşamamışlardı. Montesquieu zorlu iklim ve tabiat şartlarının kuzeylileri cesur kıldığını düşünürken, İbn Haldûn aynı mantıktan hareketle Bedevîleri cesur buluyordu.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular