Özel Sayı 7 - Sayı 7

Derin Tarih’in Tasavvuf Özel Sayısı Çıktı!

OSMANLI MEDENİYETİNİN ÖZÜ: TASAVVUF

Derin Tarih 7. özel sayısıyla Osmanlı medeniyetinin özü ‘tasavvufa’ mercek tutuyor. Anadolu’daki ilk dervişlerin menkıbelerinden zikir usullerine, musikiden mizaha, Şabanîlikten Cerrahîliğe, Nazenin-i Uşşakiyye’den Nakşibendiliğe, Kâdirîlikten Jön Türklerle Bektaşîler arasındaki ilişkiye birbirinden kıymetli isimlerin kaleminden yazı ve söyleşiler eşliğinde bütün yönleriyle ‘tasavvuf’ Derin Tarih’in 7. özel sayısında.

Muhteşem bir kitap hediyesi!

Eşsiz fotoğraflardan oluşan muhteşem bir Mevlevîlik albümü bütün Derin Tarih okurlarına hediye.

 

BAŞKA NELER VAR?

Bizans, İstanbul fethedildiğinde Rumeli ve Anadolu’daki Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç bir İslam metafiziği olarak tasavvufu yazdı.

Üsküdar Özbekler Tekkesi Şeyhi, “Bin San’at sabihi” Mütefennin Hezârfen Edhem Efendi’nin portresi Uğur Derman’ın revnaklı üslûbundan…

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna rehberlik eden dervişlerin sergüzeşti Doç. Dr. Haşim Şahin’in kaleminden.

Mustafa Armağan’ın kaleminden Konya’yı ve “şehir yüzlü insan” Mevlânâ’yı okumaya var mısınız?

Tasavvuf ekolleri ve zikir usulleri ile ilgili soruları Ö. Tuğrul İnançer cevapladı.

Kıbrıs’a sürülen bir Celvetî ve Ekberî azizi Kutup Osman Efendi’nin sıra dışı hikâyesi Doç. Dr. Semih Ceyhan’ın satırlarında.

Şabân-ı Velî’nin kurucusu olduğu tarikat, mürşid ve halifeleri vasıtasıyla Kastamonu’dan Anadolu’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a, Yemen, Hicaz, Fas, Mısır, Tunus ve Cezayir gibi Arap diyarlarına nasıl yayıldı? Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı cevaplıyor.

Medeniyetimizin kadem taşlarından olan Mevlevîliği, ömrünü Mevlânâ’ya adayan Dr. Emin Işık ile konuştuk.

Fatih devrinden Millî Mücadele’ye Nakşibendîlerin siyasetle ilişkilerinin perde arkasını Prof. Dr. Necdet Tosun satırlara taşıdı.

Rumeli cennetinde bir irfan ocağı Ohri Hayâtî Âsitânesi H. Yıldırım Ağanoğlu’nun kaleminden.

Körükçü dergâhı tekkeydi, nasıl çöplük oldu? Müfid Yüksel cevaplıyor.

19 yaşında Osmanlı ilmiye dünyasındaki en önem­li vazifelerden biri olan Mısır mevleviyetini elinin tersiyle iterek Alâeddîn-i Köstendilî Hazretleri’nin dervişi olan Nûreddin Cerrahî’nin ve Cerrahîliğin İstanbul’daki hayret verici macerasını Mehmet Cemâl Öztürk kaleme aldı.

Hayatını musikiye adayan Ahmet Özhan açıkladı: “Aslında tasavvuf musikisi diye bir tür yok.”

Mevlevîlikten Nakşibendîliğe, Kâdirîlikten Şazelîliğe bir zamanlar 70 civarında tekkeye ev sahipliği yapan Kudüs’ten geriye ne kaldı? Sufilerin Kudüs’ü Ahmet Murat Özel’in yazısında.

Tasavvuf ne zaman ve hangi şartlarda ortaya çıktı? İslamdan ayrı bir tasavvuf düşünülebilir mi? Prof. Dr. Ekrem Demirli yazdı.

Dervişler nasıl şakalaşırlardı? Erenlerin nükte ve mizah anlayışını Prof. Dr. İsmail Güleç yazdı.

Prof. Dr. Alexandre Popovic’in kaleminden Afrika’dan Balkanlar’a Şâzeliyye.

Abdülkâdir Geylâni’nin Anadolu’daki nefesi Eşrefoğlu Rûmî’yi ve öğretisini Yrd. Doç. Dr. Adalet Çakır yazdı.

Bektaşîlerin Jön Türklere nasıl destek verdiğini Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu kaleme aldı.

Millî Mücadele’den sonra dışlanan tarikatların aslında İstanbul ile Ankara arasında arabuluculuk faaliyetleri yürüttükleri gerçeğine Prof. Dr. Hülya Küçük büyüteç tuttu.

Olcay Can Kaplan İstanbul’un ilk kıyamî tarikatı olan Sâdiyye’nin şeyhi Abdüsselam Efendi’nin ilginç hayat hikâyesini yazdı.

Tasavvuf meşreplerinden “nazenîn” tavrının Uşşâkîlerde nasıl oluştuğunu Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç satırlarına taşıdı.

Prof. Dr. Heath Lowry ile Niyazî-i Mısrî üzerine nefis bir söyleşi…

Mezar taşlarındaki tasavvufî semboller ve yorumlar Hümeyra Uludağ’ın kaleminden.

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra Mevlevîlerin bitmeyen çilesini Doç. Dr. Nuri Şimşek masaya yatırdı.

Osmanlı Devleti’nde muteber bir yeri olan Şeyh Efendilerin bir gecede vatan haini ilan edilişini Prof. Dr. Mustafa Kara röportajında yorumladı.

Yeniçeri yoldaşlığından yasaklı yıllara Bektaşîliğin serencamını Yrd. Doç. Dr. Fahri Maden kaleme aldı.

Osmanlı geleneğinden Cumhuriyet’e geçiş hengâmesinde bir Şeyh Efediyi, Kenan Rifâî Hazretlerini Prof. Dr. Mehmet Demirci tasvir etti.

200 yıl boyunca 200 metre uzunluğundaki bir caddeye kaç tekke düşer? Cevabı Erkan Övüç’ün makalesinde.

Hangi mezar taşı hangi tarikata ait? Doç. Dr. Süleyman Berk yazdı.

Tolunay Sandıkçıoğlu’ndan Mevlevîliğin mutfak kültürü…