Temmuz 2012 - Sayı 4

KAPAK DOSYASI: LOZAN’DA KİM KAZANDI?

Lozan zafer mi, hezimet mi? 89 yıldır tartışılan bu soruya Derin Tarih mercek tutuyor. Mustafa Budak Lozan’ı normalleştirmeliyiz diyerek uzun yıllardır devam eden tartışmaya farklı bir boyut katıyor. Nurullah Ardıç hilafetin kaderinin Lozan’da yazılıp yazılmadığını sorgularken Tolga Ersoy Lozan’ın emperyalist bir metin olup olmadığını tartışıyor. İhsan Şerif Kaymaz Lozan’ın çözümsüz meselelerine büyüteç tutarak Musul ve Kürt sorununa parantez açıyor. Cemal Fedayi ise “Laiklik sözü Lozan’da mı verildi?” sorusunu aydınlatıyor. İsmail Kara Türk Medeni Kanunu’nun kabulü serencamına değiniyor: Lozan mahsulü mü, Ankara yapımı mı?

BAŞKA NELER VAR?

Cemal Aydın geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Roger Graudy’yi satırlara taşıdı. Zamane Don Kişot’unu kaybettik!

Eşyanın Kalbi köşesinin bu ayki misafiri asalar oldu. Asadan bastona zamanın adımları M. Zeki Kuşoğlu’nun kaleminden.

Hilmi Aydın Kutsal Emanetlerin Medine’den İstanbul’a yolculuğunu kaleme aldı.

II. Abdülhamid Makedonya’daki Jön Türk ayaklanmasından nasıl haberdar olmadı? Necmettin Alkan’ın kaleminden Abdülhamid’in istihbaratı darbeyi haber vermemiş!

İslam dünyasında halifeliği saltanata dönüştüren Muaviye’nin liderlik sırlarını Mustafa Demirci yazdı.

Hatay’ın ana vatana katılımı meselesi tartışmaları devam ederken Mehmet Tekin Hatay konusundaki efsaneleri ve gerçekleri satırlara taşıyor.

Abdülhamit Kırmızı II. Abdülhamid’i ziyarete gelen Siyam Kralına mercek tuttu.

Norman Stone bilinmeyen bir meseleyi daha gündeme getiriyor. İngiltere’ye Hindistan’ı açan savaş: Plassey Savaşı…

Yeniçeri Ocağını Abdülkadir Özcan’ın kaleminden okumaya hazır olun! Çobandan devlet adamı yapan teşkilat!

Türkiye-Amerika ilişkilerinde milat: Missouri’nin Türkiye ziyaretini İbrahim Bozkurt satırlara taşıyor.

Mustafa Armağan “Tarih şiirinin şairi” Yahya Kemal’i kaleme aldı.

Tablodaki Sırlar köşesinin bu ayki misafiri Gentile&Giovanni Bellini’nin Saint Mark Preaching in Alexandria tablosu Melek Cevahiroğlu’nun kaleminden.

Dünya Olimpiyatlar ile meşgulken Londra’da yakılan ilk olimpiyat ateşinin hikâyesini Niyazi Berkoğlu yazdı.

İsmail Akbal’dan son komitacı İsmail Hakkı Tekçe’nin hazin öyküsü…

Midhat Paşa’yı Fatih M. Şeker’in kaleminden okumaya hazır olun! Anayasa fikrini kanıyla sulayan bir muhalif…

Mustafa Hacıömeroğlu Türkiye’de II. Abdülhamid’in başlattığı mikrobiyoloji uygulamalarını kaleme aldı.