Açlıktan Ağaç Yaprakları Yeseler De Harama El Sürmediler

Hz. Peygamber ﷺ döneminde düzenlenen askerî seferlerde Müslümanlar İslâm savaş hukukuna riayet ederek daima hakkı gözettiler. Açlıktan ölecek durumda olsalar bile kimsenin malına el sürmediler. Mesela Ebû Ubeyde b. Cerrâh komutasında Kızıldeniz sahilindeki Sîfulbahr’a sefere çıkan 300 kişi erzakları bittiğinde ağaç yaprakları yemek zorunda kalmış, buna rağmen yöre halkından bir menfaat beklentileri olmamıştı.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular