Adalar’ın Zor Yıllarında Bir Müdafa Hattı Olarak Tekkeler

Rumların katliamlarıyla müslim-gayrimüslim ilişkilerinin husumete dönüştüğü gerilimli dönemde Girit’teki cami, tekke ve hayrat yapılarının sayısının arttığı görülmektedir. 1880-1924 yılları arasında Hanya sancağında 44 yıl faaliyet gösteren ve Konyalı bir şeyhefendi tarafından tesis edilen Girit/Hanya Mevlevîhânesi de bu kurumlardan biridir. Başta tekkeler olmak üzere adada dinî-kültürel yapıların sayısının artması, bu kurumların 19. asrın başlarından itibaren süre gelen olumsuz gidişata karşı tabiri caizse bir müdafa “kale”si olmalarındandır.

Benzer konular