Âsım’ın Nesli Nasıl Yetişir?

Hayatı boyunca Müslümanların içinde bulunduğu açmaz ve problemlerin çözümü için fikrî ve amelî cihette çaba sarf eden Âkif, istikbali kuracağını düşündüğü gelecek kuşakları Âsım’ın Nesli metaforuyla tavsif etmişti. Onun çizdiği çerçevede ilim ve irfan ehli, taklitten uzak, Müslüman dünyaya sımsıkı bağlı ve dinamik bir karakter yükselmektedir. Son nefesine kadar da bu hayalden vazgeçmemiştir.

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular